• Bosanski
 • English

Grafički dizajn, koji je vrsta primijenjene umjetnosti, a koji najčešće uključuje kombiniranje tipografije, ilustracije, fotografije, štampe, koristimo za prenos ideja ili poruka, u svrhu informisanja, educiranja i slično. U grafičkom dizajnu unosimo dozu kreativnosti, talenta i umijeće korišćenja grafičkih programa. Nizom stručnih radnji dizajnerska rješenja dovodimo do konačnog štampanog proizvoda. Radimo vizuelne identitete firmi, kampanje, knjige standarda i slično. Kvalitetno, na vrijeme i s voljom odrađujemo zadatke, slušamo vaše želje, jer vi ste uvijek na prvom mjestu!

Grafička priprema za štampu vrlo je važan i odgovoran segment našeg posla. Da bi je kvalitetno obavljali, stekli smo znanje i iskustvo o svim tehnikama štampe i dorade proizvoda, kao i poznavanje karakteristika materijala od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se štampa. Pripremu za štampu radimo nakon grafičkog oblikovanja proizvoda dizajniranih kod nas ili na osnovu vaših gotovih grafičkih rješenja koje ste nam predali u elektronskom obliku i nakon dogovora s vama o ciljanom proizvodu.

U offset štampi boja se prenosi sa offsetne ploče na gumeni valjak, a s njega na papir. To je indirektni postupak umnožavanja štampane forme na papir. Offset štampu radimo na poznatim kvalitetnim HEIDELBERG strojevima. Najveća prednost offsetne štampe je vrhunski kvalitet štampe i vrlo povoljna cijena za srednje i velike tiraže.

Digitalna štampa znatno pojednostavljuje štampu malih tiraža, bez dodatnih faza u proizvodnji kao što je slučaj u offset štampi. Putem PDF datoteka, materijali se šalju direktno na printer. Prednosti digitalnog tiska su: brzina i cijena otiska kad govorimo o manjim tiražima, mogućnost personalizacije gdje svaki slijedeći otisak može imati drugačije / varijabilne podatke koji se povlače iz baze podataka. Digitalni tisak izrađujemo na kvalitetnom digitalnom stroju XEROX, izuzetne kalibracije i postojanosti boja.

Grafička dorada je završni proces u realizaciji proizvodnje grafičkog proizvoda. Doradnim poslovima proizvod dobiva svoj konačni oblik i funkcionalnost. Stoga, da biste dobili upravo onakav proizvod kakav ste i naručili, u našoj ponudi nalazi se mnoštvo doradnih procesa pomoću kojih obogaćujemo proizvod i dajemo mu završni izgled.

Postupci u grafičkoj doradi su:

 • falcanje - savijanje arka: paralelno, križno, harmonika, prozorsko, te specijalna savijanja
 • biganje - pomoću alata utiskujemo big linije u papir veće gramature kako bi ga kasnije mogli presaviti po tim linijama
 • uvez – meki uvez lijepljenjem HOT melt, tvrdi uvez, spiralni, integrirani uvez
 • perforacija - bušenje proizvoda sitnim rupicama radi kasnijeg lakog odvanjanja dijela papira
 • numeracija - otiskivanje brojeva na dokument (blokovi, ulaznice, kuponi)
 • štancanje - pomoću posebno izrađenog alata - štance, izrezujemo proizvod nepravilnog oblika: kutije, mape, naljepnice i sl.
 • ricanje - pomoću posebno izrađenog alata - štance, zarezujemo u samoljepljivi papir i tako omogućujemo lakše odvajanje naljepnice od podloge
 • slijepi tisak/blindruck - pomoću posebno izrađenog alata istiskujemo zadanu površinu arka iznad razine ostalog dijela dokumenta
 • foliotisak - apliciranje folije na različite vrste papira, mogućnost različitih boja folija: zlatna, srebrena, plava, crvena, ...
 • plastifikacija sjajna/mat - služi za fizičku zaštitu i isticanje estetske vrijednosti proizvoda
 • lakiranje (na bazi ulja, vododisperzivno i UV lakiranje) - osim povećanja vizualnog doživljaja kvalitete štampe i fizičke zaštite proizvoda, lakiranje ima i niz drugih prednosti.
 • i druge faze u grafičkoj doradi ovisno o potrebi i složenosti proizvoda